Personvernspolitikk

Zip As ivaretar personvernet til alle brukere av nettbutikken og tar særlige forholdsregler for å sikre at alle personopplysninger du oppgir blir behandlet konfidensielt. Vi vil bruke opplysningene om deg til å behandle dine bestillinger så raskt og effektivt som mulig.